Cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain Dia hanya kepada Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang Agung

Cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain Dia hanya kepada Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang Agung

Posted by Admin about 3 months ago in Good News

Cukuplah Allah Bagiku Tidak Ada Tuhan Selain Dia Hanya Kepada Nya Aku Bertawakkal Dan Dia Adalah Tuhan Yang Memiliki Arsy Yang Agung

"Cukuplah Allah bagiku tidak ada Tuhan selain Dia hanya kepada Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki Arsy yang Agung". (At Taubah 9 : 129) Laqod Jaa akum Rasulum min an fusikum Azizun Alayhi ma Anittum Harisun Alaykum Bil Muuminina Raufur Rahimun Fa in tawallav faqul hasbiya Allahu laa illaha illa huwa alayhi tawaqqaltu wahuwa rabbul arshil azeemi (At Taubah 9 : 128-129) Ayat 128: Sesungguhnya telah datang keppada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri Nabi Muhammad SAW yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan dan ditanggung oleh kamu yang sangat tamak (inginkan) kebaikan bagi kamu dan ia pula menumpahkan perasaan belas kasih sayangnya kepada orang-orang beriman Ayat 129: Kemudian jika mereka berpaling ingkar, maka katakanlah (Wahai Muhammad) "Cukuplah bagiku Allah (yang menolong memeliharaku), tiada Tuhan (Yang berhak disembah) melainkan Dia kepadanya Aku berserah dan Dia lah yang mempunyai Arasy yang besar"

Ilmu yang bermanfaat menjadi bekal ke akhirat

Image Terkait Lainnya

Hidup mulia rajin belajar ilmu dan semangat mengajarkannya sehingga berguna bagi sesama

Random Galeri Yang Menarik Lainnya

Like and Share, Raihlah Pahalamu.

Kembali Ke Halaman Index
Back to Top